Телефон Склад: 0888 768 344
Очакваната Дата за получаване на вече окомплектованата стока. Промяна в адреса или начина за доставка до клиента.

Телефон Офис: 0888 768 344
Документи, фактури, касови бележки.
Потвърждаване или отказване на поръчки за изпълнение.
Коригиране на поръчки.

 

Email: sportsdirectbg@gmail.com